ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
ในเสนอราคา
line peakconference
Microsoft | Zoom Device
bulletMicrosoft Solutions
bulletZoom Solutions
USB Conference Camera with Speakerphone
bulletWebCam
bulletPTZ Camera
bulletUSB Speakerphone
bulletUSB Camera & Speakerphone
bulletCamera Controller
bulletEndpoint (point to point)
bulletEndpoint (multipoint)
bulletMultipoint Control Unit
bulletDesktop/PC/Mobile Software
VISUAL
bulletHDMI FIBER
bulletHDMI EXTENDER
bulletSPLITTER
bulletMATRIX SWITCHER
bulletMODULAR
bulletSWITCHER
bulletWIRELESS PRESENTATION
 VIDEO CONFERENCE STAND
bulletSINGLE MONITOR STAND
bulletDUAL MONITOR STAND
Monitor
bulletINTERACTIVE
bulletSIGNAGE MONITOR
bulletLARGE MONITOR
bulletTOUCH SCREEN MONITOR
bulletVIDEOWALL MONITOR
bulletLCD LIFT
bulletPROJECTOR LIFT
dot
dot
bulletWired Conference system
bulletWireless conference system
ยี่ห้อสินค้า
dot
เรียงตาม Brand
dot


เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0105557005055


เกี่ยวกับเรา

 

 ประวัติความเป็นมา บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จำกัด

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์
เมื่อต้นปี พ.ศ.
2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000  บาท ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านงานระบบวิศวกรรม
ให้กับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย
 
โรงแรม ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรม
ให้บริการด้านงานระบบวิศวกรรม ทั้งงานออกแบบระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
 
งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องกล และงานวิศวกรรมสารสนเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอดีตที่ผ่านมา ได้พัฒนาการให้บริการและเพิ่มศักยภาพ
ทั้งทางด้านข้อมูลด้านเทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทำให้เกิดการขยายการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งต้นปี พ.ศ. 2557 มีการขยายกิจการโดยการแยกธุรกิจ ทางด้านวิศวกรรมสารสนเทศ
ระบบภาพและเสียง
(Business Solution) ออกมาเป็น บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จำกัด
เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการ ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video Conference)
ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม ระบบเสียงตามสาย ระบบ Video Wall
ระบบบันทึกการเรียนการสอน เป็นหลัก

โดยให้ความสำคัญในความคล่องตัวในการบริหารและตอบสนองกลุ่มลูกค้าให้ได้ดียิ่งขึ้น

 

ปรัชญาในการให้บริการของบริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์ จำกัด


บริษัท พีค คอนเฟอร์เรนท์  จำกัด ดำเนินการให้บริการด้านงานระบบวิศวกรรมสารสนเทศ ระบบภาพและเสียง  
ให้กับภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยสร้างสรรค์งานด้านบริการให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจสูงสุด

 

GOALS (เป้าหมาย)

 มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านบริการในระดับสากล

ให้บริการที่คงมาตรฐานและคุณภาพที่บริษัทมีความชำนาญเฉพาะด้านระดับมืออาชีพ
ภายใต้อัตราค่าบริการที่ยุติธรรม

 

 

MISSION STATEMENT (พันธกิจ)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้บริการด้านวิศวกรรมสารสนเทศ ระบบภาพและเสียง  อย่างครบวงจร
เน้นคุณภาพ และ มาตรฐานอย่างมืออาชีพ นำเทคโนโลยีด้านงานระบบวิศวกรรมที่ทันสมัย
ทั้งด้านเครื่องมือ-ข้อมูลด้านเทคนิค และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เน้นการทำงานเป็นทีมด้วยความอบอุ่นและมั่นคง 
เพื่อโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ  สร้างรายได้และขยายการเติบโตทางธุรกิจ ให้กับองค์กร อย่างต่อเนื่อง
ร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงาน ระบบวิศวกรรม

   

VISION (วิสัยทัศน์)

เป็นบริษัทฯ ชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจในการให้บริการด้านวิศวกรรมสารสนเทศ ระบบภาพระบบเสียง อย่างครบวงจร
ภายใต้บุคลากรพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน พร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

 

 

Core Business (ธุรกิจหลัก)

ระบบภาพและเสียงสำหรับประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference & Web Conference)

   


ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม (Meeting Room System)

 

ระบบบันทึกการเรียนการสอน Flipped Classroom (E-learning System)